Aktualności

KBG

 

Uwaga 

Szanowni Studenci

Proszę śledzić komunikaty i zarządzenia JM Rektora SUM w Katowicach dotyczące bieżącego funkcjonowania Uczelni na stronie głównej SUM. Szczegółowe informacje w zakresie zdalnej realizacji kursów będą przesyłane starostom grup przez osoby odpowiedzialne za organizację tych kursów i prowadzących zajęcia. W sprawach pilnych proszę się kontaktować z opiekunami grup na ich adresy poczty elektronicznej lub Kierownika jednostki na adres poczty eletronicznej sekretariatu KBG1 i KBG2 znajdujące się na stronie Katedry.

 

Dear Students,

Please follow the announcements and ordinances of JM Rektor SUM in Katowice regarding the current functioning of the University on the SUM home page. Detailed information on the remote implementation of the courses via e-learnig will be sent to the leaders of the groups by the persons responsible for organizing these courses and conducting the classes. In urgent matters, please contact the group supervisors at their e-mail addresses or Unit Manager at the electronic mail address of the KBG1 and KBG2 secretariat on the Department's website.