Zakład Genetyki Klinicznej

KBG-2

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje kształcenie studentów I oraz V roku kierunku lekarskiego w zakresie genetyki i genetyki klinicznej.

Analogiczne kursy prowadzone są po angielsku dla kierunku lekarskiego, europejskiego oraz USA.

Pracownicy Zakładu realizują również zajęcia w ramach Uniwersytetu Licealisty.