Aktualności

Biologia molekularna - 2022/2023

 

 

 UWAGA!

Od dnia 12.10.2022 wszystkie materiały obowiązujące i dodatkowe dla przedmiotu „Biologia molekularna” znajdują się na platformie elearningowej.

Link do kursu: https://elearning.sum.edu.pl/course/view.php?id=11442

Hasło dostępu: BioMol22

Bardzo proszę wszystkich studentów o zarejestrowanie się na platformie https://elearning.sum.edu.pl/

oraz zarejestrowanie się do kursu. 

 

Kierownik kursu

Dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma


 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z REGULAMINU:

- Zajęcia z biologii molekularnej odbywają się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i składają się z OBOWIĄZKOWYCH: wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych

- Student w celu sprawnego przeprowadzenia zajęć zdalnych zobowiązany jest do posiadania stabilnego łącza internetowego, mikrofonu oraz głośników.

- Student do kontaktów z pracownikami Katedry używa WYŁĄCZNIE studenckiego konta poczty elektronicznej. Korespondencja przychodząca z prywatnej poczty będzie ignorowana

- Ćwiczenia odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie

- Przez cały czas przebywania na sali ćwiczeń studenci muszą być ubrani w ochronny fartuch  laboratoryjny.

- Student jest zobowiązany do przynoszenia na ćwiczenia wydrukowane odpowiednie karty pracy, które dostępne są na stronie internetowej katedry.

- Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: Aktywnej i sumiennej pracy przez cały czas trwania ćwiczeń, POCZĄWSZY OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ.

- Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń i seminariów odbywa się wtrakcie trwania zajęć oraz/lub ustnej w trakcie trwania zajęć

 


UWAGA!!!

W sprawie korespondencji elektronicznej z Katedrą (sekretariat, pracownicy) - ponieważ żaden z pracowników NIE JEST JASNOWIDZEM uprzejmie prosimy aby w korespondencji podpisywać się imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem grupy i sekcji, do której Państwo są przypisani!!!

Aleksandra Auguściak-Duma

 


 

 UWAGA!!!

Przeniesienie studenta z jednej grupy do innej grupy możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody z Dziekanatu przedstawionej prowadzącemu zajęcia z danej grupy.