Aktualności

Biologia molekularna - 2019/2020

Uwaga!!!

 

Studenci, którzy na poprawie testu cząstkowego nie podali swojego adresu mailowego uczelnianego nie uzyskają wyników poprawy przed zajęciami!!!

Aleksandra Auguściak-Duma

2019-11-26

 


 

W związku z licznymi zapytaniami studentów kończących test cząstkowy w formie elektronicznej ogłasza się:

TEST CZĄSTKOWY NIE JEST TESTEM EGZAMINACYJNYM ANI ZALICZENIOWYM, W ZWIĄZKU Z TYM NIE ODNOSZĄ SIĘ DO NIEGO BIEŻĄCE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW/ZALICZEŃ TESTOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM. CO PROWADZI DO NASZEJ DECYZJI O BRAKU MOŻLIWOŚCI WGLĄDU DO TESTU ELEKTRONICZNEGO. W PRZYPADKU ZASTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZENIA TESTU LUB ZAWARTOŚCI TEGO TESTU NALEŻY ZGŁASZAĆ ZASTRZEŻENIA DO GODZINY 12.00 DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO TEŚCIE Z PODANIEM NUMERU PYTANIA ORAZ POWODU, KTÓRY WZBUDZIŁ PAŃSTWA ZASTRZEŻENIA. ZASTRZEŻENIA NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES MAILOWY aaugusciak@sum.edu.pl BADŹ ZGŁASZAĆ BEZPOŚREDNIO DO PROWADZĄCEGO W CZASIE TRWANIA TESTU.

Kierownik Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki

prof. A.L. Sieroń

Kierownik ćwiczeń przedmiotu "Biologia molekularna"

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

2019-11-19 10:22:34


 

UWAGA,

Seminaria i ćwiczenia od dnia 25.11.2019 (tydzień 8, PO TEŚCIE!!!) będą się odbywały w salach 101 i 102 Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki.

Sale znajdują się na pierwszym piętrze budynku D4, na przeciwko Auli Szaflarskiego, w okolicach dziekanatu.

 

 


 

UWAGA STUDENCI,

pragniemy poinformować, że od roku akademickiego 2018/2019 Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki nie przepisuje ocen z przedmiotów zaliczonych na innych uczelniach medycznych i/lub innych kierunków studiów. 


 

UWAGA!!!

Przeniesienie studenta z jednej grupy do innej grupy możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody z Dziekanatu przedstawionej prowadzącemu zajęcia z danej grupy.


Obowiązkiem studentów jest zarejestrowanie się w kursie Biologia molekularna na platformie elearningowej CDiSM.

Kod dostępu do kursu: KBG2019

 

 


OBOWIĄZKOWE WYKŁADY ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH: 01 październik 2019; 05 listopada 2019; 10,17 grudnia 2019; 7,14,21,28 styczeń 2020 w auli A3. Ostatni wykład 45 minut. Wykłady dla studentów będą się odbywały w dwóch turach zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez dziekanat. Nie ma możliwości zmiany grupy wykładowej.


 

Wskazówki do przygotowania prelekcji przez studentów:

  1. TYLKO format Power Point - .ppt, .pptx
  2. WSZYSTKIE ryciny, zdjęcia powinny być podpisane (źródło pochodzenia)
  3. Ostatni slajd przedstawia bibliografię (NIE Wikipedia), co najmniej 3 pozycje w tym jedna anglojęzyczna – artykuł naukowy, nie podręcznik)
  4. Prelekcja nie może przekraczać 10 minut (czyli mniej więcej 10 slajdów)
  5. Starosta grupy przynosi prelekcje przewidziane na dany dzień na jednej pamięci przenośnej.

 


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z REGULAMINU:

- Zajęcia z biologii molekularnej odbywają się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i składają się z OBOWIĄZKOWYCH: wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych

- Ćwiczenia odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie

- Przez cały czas przebywania na sali ćwiczeń studenci muszą być ubrani w ochronny fartuch  laboratoryjny.

- Student jest zobowiązany do przynoszenia na ćwiczenia wydrukowane odpowiednie karty pracy, które dostępne są na stronie internetowej katedry.

- Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: Aktywnej i sumiennej pracy przez cały czas trwania ćwiczeń, POCZĄWSZY OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ.

- Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń i seminariów odbywa się w formie pisemnej NA POCZĄTKU zajęć oraz/lub ustnej w trakcie trwania zajęć