Sylabus

Biologia molekularna - 2019/2020

Do starostów grup:

Tematy z prezentacjami należy rozdzielić wśród studentów z własnej grupy. Jeżeli tematów jest więcej niż studentów to wybrane osoby będą musiały przygotować 2 tematy (ale nie z jednego zakresu materiału). Wypełnioną listę (z nazwiskami studentów) proszę oddać prowadzącym na zajęciach w tygodniu 2).

AKTUALNE SYLABUSY OD 3 TYGODNIA DOSTĘPNE TYLKO NA PLATFORMIE ELEARNINGOWEJ https://elearning.sum.edu.pl, w kursie BIOLOGIA MOLEKULARNA; kod dostępu KBG2019

2019-09-02

Aleksandra Auguściak-Duma

 

Sylabus 1 

Sylabus 2 

Sylabus 3

Prezentacje studentów