Wykaz zalecanych podręczników

Biologia molekularna - 2019/2020

WYKAZ ZALECANYCH PODRĘCZNIKÓW:

 

  1. Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej. AL. Ronnegren. MedPharm 2018
  2. Genomy. Brown T.A. (P. Węgleński, red.) Wyd. Naukowe PWN, 2012 i następne.
  3. Podstawy biologii komórki. B. Alberts, Wyd. Naukowe PWN, 2005 i następne.
  4. Materiały zawarte na platformie learningowej https://elearning.sum.edu.pl; kurs BIOLOGIA MOLEKULARNA. 

 

Piśmiennictwo uzupełniające:

  1. Biologia. Campbell N.A. (Strzałko J, red). Rebis, 2014
  2. Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komórkowych. Kłyszejko-Stefanowicz L., PWN, Warszawa, 2002.
  3. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Red. Bal J. PWN 2013 i następne 
  4. Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy (G. Drewa i T. Ferenc, red.) Elsevier Urban & Partner 2007 i następne.