Aktualności

Genetyka kliniczna

2020/2021

UWAGA!!! 

Zgodnie z Komunikatem Nr 10/2020 z dnia 3.12.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, od dnia 7.12 zostają wznowione ćwiczenia w trybie stacjonarnym.

Oznacza to, że powracają ćwiczenia w CDiSM, które  odbywać się będą zgodnie z pierwotnym Planem Zajęć (załącznik poniżej).

 

Decyzją Pana Dziekana, wszystkie zajęcia z Genetyki klinicznej do dnia 29 listopada  odbywać się będą w formie zdalnej!!!

  1. Zajęcia z „Genetyki klinicznej” odbywają się w systemie zblokowanym i składają się z obowiązkowych:

          -     wykładów prowadzonych w trybie zdalnym

          -     seminariów prowadzonych w trybie zdalnym

          -     ćwiczeń  prowadzonych w trybie stacjonarnym oraz zdalnym

  1. Informacje dotyczące przedmiotu, zawierające program zajęć, wykaz zalecanego piśmiennictwa oraz efekty kształcenia przedmiotu, umieszczane są przed terminem rozpoczęcia zajęć i pozostają przez cały okres trwania przedmiotu na stronie internetowej Zakładu: http://biolmolgen2.sum.edu.pl.
  2. Student zobowiązany jest do zarejestrowania się na stronie platformy elearningowej SUM: https://elearning.sum.edu.pl, w kursie "Genetyka kliniczna V rok 2020-2021" , gdzie umieszczone są materiały niezbędne do przygotowania się do zajęć.
  3. Student zobowiązany jest do zarejestrowania się PRZED SWOIMI PIERWSZYMI ZAJĘCIAMI na platformie Microsoft TEAMS, która będzie służyć do przeprowadzania ćwiczeń w trybie zdalnym.

 

Poniżej znajduje się załącznik ze szczegółowym planem zajęć. Bardzo proszę się z nim zapoznać i zwrócić szczególną uwagę na godzinę rozpoczęcia zajęć w poszczególnych dniach, jak również ich miejsce. 

PLAN ZAJĘĆ