Aktualności

Genetyka kliniczna

OGŁOSZENIE!!!

Grupa 9, mająca zajęcia w tygodniu 14.10-18.10, wyjątkowo ma zmieniony harmonogram zajęć!!!

Zajęcia wtorkowe w Poradni, odbędą się w środę 16.10. Zajęcia rozpoczynają się z godnie z harmonogramem o godzinie 8:00

Z kolei zajęcia środowe odbędą się we wtorek od godziny 8:30.

Ze względu na tą zmianę, proszę studentów o przyniesienie na poniedziałkowe zajęcia (14.10) PenDrive'ów.

 

UWAGA!!!

Poniżej znajduje się załącznik ze szczegółowym planem zajęć. Bardzo proszę się z nim zapoznać i zwrócić szczególną uwagę na godzinę rozpoczęcia zajęć w poszczególnych dniach, jak również ich miejsce. 

PLAN ZAJĘĆ

Studenci sekcji A i C od Pani dr Barbary Kaliny-Faski proszeni sa o zjawienie się pod kaplicą Aniołów na 1 piętrze w GCZD.

Studenci sekcji B i D od Pana dr Jacka Pilcha proszeni sa o zjawienie się  na 7 piętrze w GCZD.

 

WYKŁADY Z GENETYKI KLINICZNEJ: 

 Wszystkie wykłady będą dostępne w formie elektronicznej na platformie e-learningowej, od pierwszego dnia zajęć tj. 01.10.2019

dr Karolina Bajdak-Rusinek

 

 

 

 

Ogłoszenie dla studentów V roku

 

Zakres materiału obowiązujący na pierwsze zajęcia:

1) Zasady dziedziczenia chorób autosomalnie dominujących, autosomalnie recesywnych, chorób mitochondrialnych i chorób wieloczynnikowych

2) Nomenklatura cytogenetyczna

3) Znajomość podstawowych pojęć genetycznych: antycypacja, penetracja, ekspresja, układ heterozygotyczny, homozygotyczny

4) Rodzaje aberracji chromosomowych strukturalnych i liczbowych

5) Wskazania do badań cytogenetycznych

dr Karolina Bajdak-Rusinek