Regulamin kursu

Biologia molekularna - 2019/2020

 Regulamin kursu

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z REGULAMINU:

- Zajęcia z biologii molekularnej odbywają się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i składają się z OBOWIĄZKOWYCH: wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych

- Ćwiczenia odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie

- Przez cały czas przebywania na sali ćwiczeń studenci muszą być ubrani w ochronny fartuch  laboratoryjny.

- Student jest zobowiązany do przynoszenia na ćwiczenia wydrukowane odpowiednie karty pracy, które dostępne są na stronie internetowej katedry i/lub platformy elearningowej https://elearning.sum.edu.pl

- Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: Aktywnej i sumiennej pracy przez cały czas trwania ćwiczeń, POCZĄWSZY OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ.

- Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń i seminariów odbywa się w formie pisemnej NA POCZĄTKU zajęć oraz/lub ustnej w trakcie trwania zajęć 


 

Skala ocen:

Ocena

procenty

Punktacja – 1 i 2 test cząstkowy (35 pytań)

PUNKTACJA-EGZAMIN (120 pytań)

3,0

65-76

23-26

78-91

3,5

77-82

27-28

92-98

4,0

83-88

29-30

99-105

4,5

89-94

31-32

106-112

5,0

95-99

33-34

113-119

6,0

100

35

120