PTBioch

Oddział Śląski

W imieniu Zarządu Oddziału Śląskiego PTBioch zapraszam na zebranie, które odbędzie się 28 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w Zakładzie Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

A.L. Sieroń