Uznanie Efektów Uczenia

2023/2024

PRZEPISYWANIE OCEN DLA PRZEDMIOTÓW NAUCZANYCH W KATEDRZE BIOLOGII MOLEKULARNEJ I GENETYKI:

 

Jedyną podstawą do ewentualnego zaliczenia przedmiotu jest dostarczenie do Kierownika ćwiczeń danego przedmiotu wypełnionego podania wraz z Kartą Przebiegu Studiów i sylabusem przedmiotu, który ma być podstawą do uznania oceny z kursu odbytego na innej uczelni. Rozpatrywane będą tylko podania, które wskażą przedmioty realizowane w ciągu ostatnich 3 lat I Z KTÓRYCH OCENA KOŃCOWA TO MINIMUM 4,0.

Wypełnione podanie należy złożyć w Katedrze nie później niż dzień przed rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu.

 

 

Link do podania: