Aktualności

Genetyka I

Kolokwium poprawkowe II termin odbędzie się 25.04.23 o godz. 8:00 w CDiSM (AULA 114).

Na każdych zajęciach odbędzie się kolokwium wejściowe (3 pytania otwarte, czas 6 min, liczba punktów do zdobycia 5, zaliczenie od 3 pkt).

Do pierwszej wejściówki obowiązuje tematyka z zagadnień wyszczególnionych w Seminarium 1

Podstawą dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest uzyskanie średniej ocen 3,0 z wszystkich kolokwiów wejściowych.

Nie ma możliwości poprawy poszczególnych wejściówek!!!

 

Kierownik ćwiczeń

dr Natalia Diak

natalia.jarosz@sum.edu.pl

 

UWAGA!!!

Poniżej znajduje się wykaz tematów wraz z datami ich prezentacji, jak również kryteria jak dana prezentacja powinna być skonstruowana.

Prezentacja powinna byc przygotowana w Power Point i trawać 10-15min.

Proszę żeby w każdej grupie seminaryjnej wpisali się Państwo na listę tematów, którą oddacie prowadzącym na pierwszych zajęciach. W zależności od liczebności poszczególnych grup, prezentacje mogą być przygotowywane w zespołach 2-3 osobowych.

Zaznaczam że każdy z tematów musi być zaprezentowany.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy. 

 

LISTA TEMATÓW - plik zaktualizowany 21.02.2023

Kryteria oceny prezentacji

dr Natalia Diak

 

 

Wykłady dostępne są na platformie MS Teams.

Nazwa zespołu: Genetyka I rok 2022/2023

Kod dostępu: rh7hg5r