Aktualności

Genetyka I

III TERMIN  kolokwium zaliczeniowego odbędzie się 14.05.2024 o godz. 9:00 w auli im. Zahorskiego.

 

 

Na każdych zajęciach odbędzie się kolokwium wejściowe (3 pytania otwarte, czas 6 min, liczba punktów do zdobycia 5, zaliczenie od 3 pkt).

Do pierwszej wejściówki obowiązuje tematyka z zagadnień wyszczególnionych w Seminarium 1

Podstawą dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest uzyskanie średniej ocen 3,0 z wszystkich kolokwiów wejściowych.

Nie ma możliwości poprawy poszczególnych wejściówek!!!

 

Przepisanie studenta z jednej grupy do drugiej, odbywa się wyłącznie za zgodą kierownika ćwiczeń.

 

Kierownik ćwiczeń

dr Natalia Diak

natalia.jarosz@sum.edu.pl

 

UWAGA!!!

Poniżej znajduje się wykaz tematów wraz z datami ich prezentacji, jak również kryteria jak dana prezentacja powinna być skonstruowana.

Prezentacja powinna byc przygotowana w Power Point i trawać 10-15min.

Proszę żeby w każdej grupie seminaryjnej wpisali się Państwo na listę tematów, którą oddacie prowadzącym na pierwszych zajęciach. W zależności od liczebności poszczególnych grup, prezentacje mogą być przygotowywane w zespołach 2-3 osobowych.

Zaznaczam że każdy z tematów musi być zaprezentowany.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy. 

 

LISTA TEMATÓW

Kryteria oceny prezentacji

dr Natalia Diak

 

 

Wykłady dostępne są na platformie MS Teams.

Nazwa zespołu: Genetyka I- I rok 2023/2024

Kod dostępu: itxt2qi