Finansowanie badań naukowych

2022/2023

SZKOŁA DOKTORSKA I ROK

 

Regulamin przedmiotu - link

 

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH – WYKŁAD

 

TERMIN: 3/03/2023 O GODZ: 8.30 – 10.00

 

W CELU UCZESTNICTWA, PROSZĘ O LOGOWANIE

NA PLATFORMIE TEAMS:

 

ZESPÓŁ:

Szkoła Doktorska I rok_Finansowanie badań naukowych_WYKŁAD_3/03/2023_Katarzyna Gawron

LINK:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awxS3TfbS1EDCpSOa3YewbVhhZoiZd12udpswQ4AO35Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aa93327f-4765-46fa-a2c4-08f4b519945a&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

 

 

KOD:

yb6dcqs

 

 

dr hab. n. med. Katarzyna GAWRON
Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
Tel: (+48) 32 208 8394
E-mail: kgawron@sum.edu.pl