Zakład Biologii Molekularnej

KBG-1

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Kształcenie studentów kierunku lekarskiego w zakresie „biologii molekularnej”. Prowadzenie zajęć fakultatywnych z „diagnostyki molekularnej”  Analogiczne kursy prowadzone są po angielsku dla kierunku lekarskiego, europejskiego oraz USA. Dla kierunku neurobiologia prowadzony jest kursu „Biologia komórki z elementami genetyki” .

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Zakładu jest realizowana w kilku obszarach, z dominującym udziałem projektów reprezentujących poznanie molekularnych podstaw chorób i schorzeń tkanki łącznej oraz możliwości naprawy uszkodzeń w tkankach przy pomocy narzędzi biologii molekularnej. Pozostałe obszary aktywności są reprezentowane przez projekty z zakresu analiz molekularnych w badaniach klinicznych oraz wybranych zagadnień medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkanek.

Wiodącym tematem badań naukowych jest molekularne podłoże chorób związanych z zaburzeniami funkcjonowania macierzy pozakomórkowej, z uwzględnieniem aspektów klinicznych i genetycznych. Te zadania są realizowane w ramach własnych projektów, prowadzonych w kraju oraz w ramach współpracy międzynarodowej oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału i Uczelni.

Aktywność naukową Katedry w nowym stuleciu podsumowuje wykaz grantów, finansowanych  ze źródeł zewnętrznych oraz opublikowane prace, które powstały w wyniku realizacji tych grantów w zakładce Publikacje (http://biolmolgen.sum.edu.pl/index.php/informacje-og-lne/1/artykul/56/art).

 

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Zakład nie prowadzi działalności klinicznej

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Zakład współpracuje z:

  1. prof. Ursula Kurzik-Dumke, która jest kierownikiem, Comparative Tumor Biology Group, Institute of Medical Microbiology and Hygiene of the University Medical Center of the Johannes Gutenberg-University w Mainz. Współpraca dotyczy wymiany naukowej doktorantów w ramach programu Erasmus. Tematyka badawcza obejmuje molekularne aspekty regulacji procesów komórkowych z udziałem białek nadrodziny DNJA.
  2. prof. Andrzej Fertala, który kieruje zespołem badawczym w Department of Orthopaedic Surgery, Sidney Kimmel Medical College Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA. Współpraca dotyczy interakcji międzycząsteczkowych enzymów proteolitycznych z ich substratami w sytuacja prawidłowych i patologicznych.