Wykaz zalecanych podręczników

Biologia komórki z elementami genetyki - 2019/2020

 WYKAZ ZALECANYCH PODRĘCZNIKÓW:

 

  1. Podstawy biologii komórki. B. Alberts, Wyd. Naukowe PWN, 2005 i następne.
  2. Biologia. Campbell N.A. (Strzałko J, red). Rebis, 2014
  3. Genomy. Brown T.A. (P. Węgleński, red.) Wyd. Naukowe PWN, 2009 i następne.

 

Piśmiennictwo uzupełniające:

  1. Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy (G. Drewa i T. Ferenc, red.) Elsevier Urban & Partner 2007 i następne.
  2. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Red. Bal J. PWN 2013 i następne 
  3. Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komórkowych. Kłyszejko-Stefanowicz L., PWN, Warszawa, 2002.

2019-09-18

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma