Program ćwiczeń i seminariów

Biologia molekularna - 2019/2020

 Program ćwiczeń i seminariów wraz z datami i zaliczeniami

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z REGULAMINU:

 • Zajęcia z biologii molekularnej odbywają się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i składają się z OBOWIĄZKOWYCH: wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych
 • Ćwiczenia odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie
 • Przez cały czas przebywania na sali ćwiczeń studenci muszą być ubrani w ochronny fartuch
 • Student jest zobowiązany do przynoszenia na ćwiczenia wydrukowane odpowiednie karty pracy, które dostępne są na stronie internetowej katedry.
 • Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: Aktywnej i sumiennej pracy przez cały czas trwania ćwiczeń, POCZĄWSZY OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ.
 • Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń i seminariów odbywa się w formie pisemnej NA POCZĄTKU zajęć oraz/lub ustnej w trakcie trwania zajęć

 

TEST CZĄSTKOWY 1

 – 1 TERMIN: 18-21.11.2019; w godzinach ćwiczeń określonych harmonogramem (na zajęciach w CDiSM)

– 2 TERMIN: 26.11.2019; GODZ. 7.00; AULA A3

– 3 TERMIN (ROZBÓJNIK): 31.01.2020 (w godzinach 9.00-15:00; CDiSM)

 

 

TEST CZĄSTKOWY 2

– 1 TERMIN: 20-24.01.2020; w godzinach ćwiczeń określonych harmonogramem (na zajęciach w CDiSM)

– 2 TERMIN: 28.01.2020; GODZ. 7.00; AULA A3

– 3 TERMIN (ROZBÓJNIK): 31.01.2020 (w godzinach 9.00-15:00; CDiSM)

 

EGZAMIN

 – 0 TERMIN: 31.01.2020; EGZAMIN USTNY; Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki

– 1 TERMIN: 06.02.2020; AULA A3, sala 109, 110, 6

– 2 TERMIN I 3 TERMIN DO USTALENIA W ZALEŻNOŚCI OD ZDAWALNOŚCI STUDENTÓW (termin i forma przeprowadzenia egzaminu)

 

Skala ocen

Ocena

procenty

Punktacja – 1 i 2 test cząstkowy (35 pytań)

PUNKTACJA-EGZAMIN (120 pytań)

3,0

65-76

23-26

78-91

3,5

77-82

27-28

92-98

4,0

83-88

29-30

99-105

4,5

89-94

31-32

106-112

5,0

95-99

33-34

113-119

6,0

100

35

120

 

 

 

TYDZIEŃ 7 (CDiSM)

TEST 1 (zakres materiału seminaria i ćwiczenia 1-7)

18.11.2019 Poniedziałek grupy: 8,9,1,2,4,5,6,7

20.11.2019 Środa grupy: 10,11,18,19,12,13,16,17

21.11.2019 Czwartek grupy: 20,21,3,14,15

 

SEMINARIUM 7

WPROWADZENIE DO WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z BIOTECHNOLOGII

 ĆWICZENIE 7

Prezentacje tematów przez studentów.

 1. Łańcuchowa reakcja polimeryzacji (PCR). [5]
 2. Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych klasyczne (metoda Sangera, metoda Maxama-Gilberta; metoda półautomatyczna, sekwencjonowanie cykliczne).[6]
 3. Pirosekwencjonowanie [7]
 4. Wykrywanie mutacji nieznanych (badania podstawowe) oraz znanych (diagnostyka) – mogą przedstawiać dwie osoby [8]
 5. Metody klonowania i zastosowanie klonowania DNA w biotechnologii i inżynierii genetycznej – mogą przedstawiać dwie osoby [9]

 

 

II TERMIN TESTU CZĄSTKOWEGO 1 – 26.11.2019 (WTOREK), AULA A3, GODZ. 7.00

 

TYDZIEŃ 8 (sale ćwiczeń 101, 102)

25.11.2019 Poniedziałek grupy: 8,9,1,2,4,5,6,7

27.11.2019 Środa grupy: 10,11,18,19,12,13,16,17

28.11.2019 Czwartek grupy: 20,21,3,14,15

 

SEMINARIUM 8

STRUKTURA MOLEKULARNA ORGANELLI KOMÓRKOWYCH

 ĆWICZENIE 8

 1. Prezentacja studenta [10]: Ultrastruktura i funkcje peroksysomów.
 2. Obrazy komórki w mikroskopie świetlnym.
 3. Obrazy struktur komórkowych otrzymanych metodą mikroskopii elektronowej.

 

 TYDZIEŃ 9 (sale 101, 102)

02.12.2019 Poniedziałek grupy: 8,9,1,2,4,5,6,7

04.12.2019 Środa grupy: 10,11,18,19,12,13,16,17

05.12.2019 Czwartek grupy: 3,14,15

 

SEMINARIUM 9

CZYNNOŚCIOWA STRUKTURA KOMÓRKI EUKARIOTYCZNEJ

ĆWICZENIE 9

 1. Prezentacja studenta [11]: Transport substancji z i do jądra komórkowego
 2. Analiza struktury przestrzennej komórki eukariotycznej z uwzględnieniem dróg transportu wewnątrzkomórkowego Preparat „Włókna retikulinowe (siateczkowate), śledziona człowieka, p.p. barwiony solami srebra”
 3. Analiza transportu wewnątrzkomórkowego oraz oddychania komórkowego z uwzględnieniem niezbędnych białek- na podstawie podanych schematów.

 

 TYDZIEŃ 10 (sale 101, 102)

09.12.2019 Poniedziałek grupy: 8,9,1,2,4,5,6,7

11.12.2019 Środa grupy: 10,11,18,19,12,13,16,17

12.12.2019 Czwartek grupy: 3,14,15

 

SEMINARIUM 10 

MOLEKULARNE PODŁOŻE KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ ORAZ WEWNATRZKOMÓRKOWEJ

ĆWICZENIE 10

Prezentacje tematów przez studentów.

 1. Ścieżki sygnalizacyjne TGF-beta, Wnt i HH oraz ich znaczenie w biologii medycznej [12]
 2. Adhezja komórkowa [13]
 3. Oddziaływanie komórek z macierzą zewnątrzkomórkową [14]
 4. Związek macierzy zewnątrzkomórkowej z procesami patologicznymi [15]

 

TYDZIEŃ 11 (sale 101, 102)

16.12.2019 Poniedziałek grupy: 8,9,1,2,4,5,6,7

18.12.2019 Środa grupy: 10,11,18,19,12,13,16,17

20.12.2019 Czwartek grupy: 3,14,15

 

SEMINARIUM 11

MOLEKULARNA REGULACJA CYKLU KOMÓRKOWEGO

 ĆWICZENIE 11

 1. Prezentacja studenta [16]: Kinazy zależne od cyklin oraz cykliny cyklu komórkowego.
 2. Fazy mitozy w p.s. przez czerwony szpik kostny ssaka
 3. Identyfikacja faz cyklu komórkowego na podstawie chromatogramu po cytometrii przepływowej ludzkich fibroblastów skóry

 

 TYDZIEŃ 12 (sale 101, 102)

13.01.2020 Poniedziałek grupy: 8,9,1,2,4,5,6,7 zajęcia połączone z seminarium 13

08.01.2020 Środa grupy: 10,11,18,19,12,13,16,17

09.01.2020 Czwartek grupy: 3,14,15

 

SEMINARIUM 12

MOLEKULARNE ASPEKTY ŚMIERCI KOMÓRKI

 ĆWICZENIE 12

 1. Prezentacja studenta [17]: Rola białka p53 w procesie apoptozy.
 2. Wykrywanie apoptozy w preparacie z hodowli fibroblastów.
 3. Ocena stopnia zaawansowania apoptozy na podstawie obrazu po elektroforezie agarozowej DNA.
 4. Ocena rodzajów śmierci komórkowej na podstawie wykresów z cytometru

 

TYDZIEŃ 13 (sale 101, 102)

13.01.2020 Poniedziałek grupy: 8,9,1,2,4,5,6,7 zajęcia połączone z seminarium 12

15.01.2020 Środa grupy: 10,11,18,19,12,13,16,17

16.01.2020 Czwartek grupy: 3,14,15

 

SEMINARIUM 13

MOLEKULARNE PODSTAWY REGULACJI PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH

 ĆWICZENIE 13

 1. Prezentacja studenta [18]: Molekularny proces rekombinacji.
 2. Przekrój mikroskopowy przez dojrzały jajnik człowieka
 3. Preparat mikroskopowy z komórek rozrodczych męskich człowieka – rozmaz spermy
 4. Przekrój mikroskopowy przez jądro dorosłego człowieka
 5. Fazy mejozy (dojrzewanie) jądra myszy

 

TYDZIEŃ 14 (CDiSM)

TEST 2 (zakres materiału seminaria i ćwiczenia 8-14)

20.01.2020 Poniedziałek grupy: 8,9,1,2,4,5,6,7

22.01.2020 Środa grupy: 10,11,18,19,12,13,16,17

23.01.2020 Czwartek grupy: 3,14,15

 

SEMINARIUM 14

WPROWADZENIE DO WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

ĆWICZENIE 14

Prezentacje tematów przez studentów.

[19] GMO – metody, wykorzystanie w medycynie, transgeniczne rośliny.

[20] GMO – metody, wykorzystanie w medycynie, transgeniczne zwierzęta.

[21] Terapia genowa z wykorzystaniem  wektorów wirusowych

[22] Terapia genowa z wykorzystaniem wektorów nie wirusowych

[23] Materiały wykorzystywane w medycynie regeneracyjnej

[24] Komórki macierzyste i ich zastosowanie w onkologii oraz medycynie regeneracyjnej

 

 II TERMIN TESTU CZĄSTKOWEGO 2 – 28.01.2020 (WTOREK), AULA A3, GODZ. 7.00

 

 I TERMIN EGZAMINU -  06.02.2020